THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/11/2020 16:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 854 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 232 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

5

2

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

20

3

Trần Văn Nhành

Vĩnh Long

1

4

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

0

5

Võ Huỳnh Giang

Kiên Giang

0

6

Trương Nguyên

Kiên Giang

20

7

Đổ Văn Tuyển

Kiên Giang

1

8

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

9

Huỳnh Mỹ Thuận.

TP HCM

20

10

Huỳnh Thuận Bé

Kiên Giang

13

11

Kim Toàn

Kiên Giang

1

12

Nguyễn Chí Bình

Kiên Giang

0

13

Huỳnh Văn Hiếu

Kiên Giang

8

14

Huỳnh Thị Thanh Nghệ

Kiên Giang

0

15

Thị Anh Thư

Kiên Giang

9

16

Lê Trí Tính

Kiên Giang

0

17

Dien Truong Minh

Kiên Giang

20

18

Kien

2

19

Trịnh Hữu Ngọc

Kiên Giang

0

20

Phan Hoàng Yến

Kiên Giang

0

21

Đặng Thị Kim Huệ

Kiên Giang

0

22

Võ Thị Ái Duy

Kiên Giang

0

23

Đào Minh Trường

Kiên Giang

0

24

Đinh Thị Phương Vi

Kiên Giang

3

25

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

20

26

Trần Văn Đầy

Kiên Giang

0

27

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Kiên Giang

0

28

Ngô Văn Phương

Kiên Giang

20

29

Lethikimthoa2422

Kiên Giang

1

30

Nguyễn Chí Văn

Kiên Giang

0

31

Nguyễn Chí Văn

Kiên Giang

0

32

Lớp 11 A5

Kiên Giang

0

33

Nguyễn Thị Ngân Em

Kiên Giang

0

34

Nguyễn Văn Thuận

Kiên Giang

0

35

Nguyễn Quốc Khánh

Kiên Giang

0

36

Nguyễn Khánh Băng

Kiên Giang

0

37

Lâm Đức Huy

Kiên Giang

1

38

Nguyễn Kim Xuyến

Kiên Giang

0

39

Vũ Thị Phụng

Kiên Giang

0

40

Nguyễn Văn Tài

Kiên Giang

0

41

Nguyễn Hải Đăng

Kiên Giang

0

42

Lê Nguyễn Khắc Duy

Kiên Giang

4

43

Trần Ngọc Như Ý

Kiên Giang

0

44

Nguyễn Minh Anh

Kiên Giang

12

45

Trịnh Xuân Mai

Kiên Giang

10

46

Tạ Thành Lộc

Kiên Giang

10

47

Võ Thị Huỳnh

Kiên Giang

0

48

Tống Thị Yến Nhi

Kiên Giang

5

49

Phạm Thị Thơ

Kiên Giang

0

50

Nguyễn Thị Khả Vân

Kiên Giang

0