THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/11/2020 16:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 854 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 232 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

» THÔNG BÁO: Triển lãm các tác phẩm Cuộc thi ảnh và thiết kế thông điệp truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2020

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của các tác giả chuyên và không chuyên từ 9 tỉnh và các em học sinh từ cấp tiểu học đến cấp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với số lượng tác phẩm tham dự rất lớn, với 845 ảnh và 1192 tranh vẽ.

Đến nay, Ban giám khảo đã chọn được 100 tác phẩm (50 tác phẩm ảnh và 50 tác phẩm tranh) vào vòng chung khảo. Nhận thấy các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo chất lượng tốt, Ban tổ chức đã thống nhất tổ chức triển lãm các tác phẩm này nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, cũng như ghi nhận những thành tựu sáng tác của các tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi thông báo Tổ chức triển lãm các tác phẩm được vào vòng chung khảo Cuộc thi ảnh và thiết kế thông điệp truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức triển lãm: từ ngày 13/12/2020 đến ngày 20/12/2020.

2. Địa điểm: Thư viện tỉnh Kiên Giang (Lô 02 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Đây là cuộc triển lãm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, không mang tính thương mại. Để đảm bảo quyền lợi của tác giả, Ban tổ chức cuộc thi thông báo đến tác giả có tác phẩm được vào vòng chung khảo (danh sách đính kèm theo Quyết định số 11/QĐ-BTC ngày 07/12/2020 của Ban tổ chức cuộc thi) liên hệ để thỏa thuận mức nhuận bút của việc sử dụng các tác phẩm cho việc trưng bày, triển lãm.

Mức nhuận bút cho các tác phẩm cụ thể như sau:

  • Đối với ảnh: 200.000 đồng/tác phẩm.
  • Đối với tranh vẽ: 300.000 đồng/tác phẩm.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tác giả. Các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo vui lòng xác nhận với Ban tổ chức trước ngày 12/12/2020. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Bảo vệ môi trường, 1226A Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang, số điện thoại: 02973.963636.

 

Lưu ý: trường hợp đến ngày 12/12/2020, những tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo nhưng tác giả không liên hệ với Ban tổ chức để thỏa thuận mức nhuận bút của việc sử dụng các tác phẩm cho việc trưng bày triển lãm, thì các tác phẩm đó sẽ không được sử dụng để trưng bày triển lãm trong đợt triển lãm nêu trên.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức triển lãm các tác phẩm Cuộc thi ảnh và thiết kế thông điệp truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2020./.